DAC 6

Som advokatbyrå är Setterwalls underkastad en utökad sekretesskyldighet enligt lag. Detta innebär att vi är förhindrade från att rapportera om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang (DAC 6) enligt lag (2020:434) om rapporteringspliktiga arrangemang samt skatteförfarandelagen (2011:1244) till relevant skattemyndighet eller informera andra rådgivare om deras skyldighet att rapportera sådana arrangemang till relevant skattemyndighet. För det fall att du är en rådgivare som omfattas av regelverket för DAC 6 kan du därmed inte förlita dig på att delges någon information från Setterwalls avseende din eventuella rapporteringsplikt.