artikel | 18 sep 2020

UP/UPC Update: UPC Preparatory Committee signalerar ett funktionellt UPC inom en snar framtid

Responsive image

UPC Preparatory Committee har i ett pressmeddelande om sitt senaste kommittémöte signalerat att arbete pågår för att UPC ska bli funktionellt inom en snar framtid. Kommittén rapporterade också att framsteg mot pragmatiska och juridiska lösningar gjorts i de frågor som aktualiserats av UK:s återkallade UPCA-ratificering.

Kommittémötet har även kommenterats i ett pressmeddelande från Italiens utrikesdepartement. Enligt pressmeddelandet har de deltagande länderna uttalat målet att UPCA ska träda ikraft under tidiga 2021, när den Tyska ratificeringsprocessen förväntas vara klar. Ansvarsområdet för centralavdelningens sektion i London ska fördelas tillfälligt mellan sektionerna i Paris och München till dess att förhandlingarna om centralavdelningens tredje säte genomförts. Vid kommittémötet offentliggjorde Italien Milano som kandidatstad för att ersätta Londons sektion.

Pressmeddelandena bör även ses i ljuset av det ställningstagande som ledande europeiska näringslivsorganisationer publicerade under sommaren. I ställningstagandet uttalades ett starkt stöd för igångsättande av UPC så fort som möjligt och detta framhölls som en viktig komponent i Europas återhämtning från COVID-19.

Pressmeddelande från UPC Preparatory Committee återfinns här.

Pressmeddelandet från Italiens utrikesdepartement återfinns här.

Ställningstagandet från Businesseurope, Eurochambres, Orgalim och SMEunited återfinns här.

Läs mer om Setterwalls rapportering om Tysklands lagstiftningsarbete för ratificering av UPCA här och här.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.