fbpx Värdegrund | Setterwalls Advokatbyrå

Värdegrund

Supporting the All-in attitude?

Welcome.

Vår värdegrund är helt enkelt att gå All-in i alla lägen.

Värdegrunden hjälper oss att styra vårt beteende åt det håll som tar oss mot visionen att bli nummer ett bland advokatbyråerna i Sverige. Både hos våra klienter och som arbetsplats. Att dela gemensamma värderingar är nyckeln till affärsmässig framgång men även till att varje medarbetare hos oss känner arbetsglädje och engagemang. Grundvärderingen All-in är kompassen för hur våra klienter ska uppleva oss, men även det som styr oss rätt i relationen medarbetare emellan. I varje situation. Varje dag. Oavsett i vilken position vi verkar.

100 % prestation, 100 % engagemang.

Som en och samma organisation, ett Setterwalls, strävar vi tillsammans efter att nå vårt gemensamma mål att uppfattas som nummer ett inom affärsjuridik hos våra klienter, hos medarbetare och i branschen. Även om arbetsuppgifter, roller, kompetenser och varifrån vi är verksamma skiljer sig åt, så är vår vision, vart vi ska, gemensam. Och tillsammans når vi målet genom bland annat samverkan, kompetensutveckling, nyrekrytering, ett enhetligt arbetssätt och en enhetlig kvalitetsnivå i leverans och paketering av de uppdrag vi genomför.

Detsamma gäller vårt samhällsengagemang. När vi går in i något är det helhjärtat.

Hållbarhet är grunden för framtidens samhälle. Det gäller inte minst social hållbarhet där vi försöker dra vårt strå till stacken genom ett mångårigt engagemang i en rad behjärtansvärda projekt som vi anser går i linje med våra grundvärderingar. För oss på Setterwalls känns det viktigt att försöka ligga i framkant och driva på CSR-arbetet inom advokatkåren.

NÅGRA EXEMPEL PÅ ORGANISATIONER VI STÖDJER

Vi ger ungdomar kraft att växa genom att stödja Mentor Sverige.

Mentor Sverige är en ideell organisation för ungdomar i åldern 13-17 år som genom mentorskap och vuxen närvaro bidrar till att stärka ungas självkänsla och därmed viljan att göra positiva val. Vi är en brygga för unga in i vuxenvärlden. Som mentorer, jobbmentorer och proffsmentorer träffar många Setterwallare ungdomar och berättar konkret och personligt om sina vägar in i arbetslivet och ger en bredare syn på vad man kan jobba med i framtiden.
 

Vi stödjer Unicef och arbetet för att hjälpa utsatta barn.

Unicef vet att det går att förändra världen och kämpar över hela världen – i regeringskorridorer, slum-områden, flyktingläger och avlägsna byar – för att varenda unge ska få den barndom som de har rätt till. Vi på Setterwalls stödjer Unicefs viktiga arbete sedan många år tillbaka på flera sätt.  Ett exempel är vår ständigt pågående insamling av pengar, där du kan se hur mycket vi hittills lyckats samla in genom att gå in på länken nedan. Ett annat exempel är att vi ger gåvor från Unicefs gåvoshop, som går till de barn som behöver dem mest, som tack för föreläsningar på byrån.