Värdegrund

Supporting the All-in attitude?

Welcome.

Vår värdegrund är att vi går helhjärtat in i allt vi gör.

Värdegrunden hjälper oss att styra vårt beteende mot visionen att bli nummer ett bland advokatbyråerna i Sverige- både hos våra klienter och som arbetsplats. Att dela gemensamma värderingar är nyckeln till affärsmässig framgång men även till att varje medarbetare känner arbetsglädje och engagemang. Vår värdegrund innebär att vi är engagerade, fokuserade, ansvarstagande och okomplicerade, att vi går helhjärtat in i varje uppdrag och att vi brinner för det vi gör. Värdegrunden är kompassen för hur våra klienter ska uppleva oss och vägleder oss i relationen medarbetare emellan. I varje situation. Varje dag. Oavsett i vilken position vi verkar.

100 % prestation, 100 % engagemang.

Vi strävar efter att uppfattas som nummer ett inom affärsjuridik hos våra klienter, medarbetare och i branschen.

Detsamma gäller vårt samhällsengagemang. När vi går in i något är det helhjärtat.

Hållbarhet är grunden för framtidens samhälle. Det gäller inte minst social hållbarhet där vi försöker dra vårt strå till stacken genom ett mångårigt engagemang i en rad projekt som vi anser går i linje med våra grundvärderingar. För oss på Setterwalls känns det viktigt att ligga i framkant och driva på hållbarhetsarbetet inom advokatkåren.

NÅGRA EXEMPEL PÅ ORGANISATIONER VI STÖDJER

Vi ger ungdomar kraft att växa genom att stödja Mentor Sverige.

Mentor Sverige är en ideell organisation för ungdomar i åldern 13-17 år som genom mentorskap och vuxen närvaro bidrar till att stärka ungas självkänsla och därmed viljan att göra positiva val. Vi är en brygga för unga in i vuxenvärlden. Som mentorer, jobbmentorer och proffsmentorer träffar många Setterwallare ungdomar och berättar konkret och personligt om sina vägar in i arbetslivet och ger en bredare syn på vad man kan jobba med i framtiden.