Praktisk information och myndighetskontakter – hantering av oundviklig byråkrati

Även om du vill lägga all tid på att fokusera på din verksamhet och det du gillar så kommer du snart märka att myndighetskontakter är en del av din vardag. Vi har samlat de typiska myndighetskontakterna för respektive rättsområde. Vi har stor vana att hantera myndighetskontakter och hjälper mer än gärna till i dina kontakter med myndigheterna för att säkerställa att dina intressen tillvaratas fullt ut.

Tvistelösning

 • Hemsidan för Sveriges domstolar, med information bl.a. om rättegången i allmän domstol: www.domstol.se
 • Hemsidan för Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut, med information om olika tvistelösningsformer, bl.a. hur ett skiljeförfarande går till: www.sccinstitute.se
 • Hemsidan för Kronofogden, med information bl.a. om de förenklade förfarandena betalningsföreläggande och handräckning: www.kronofogden.se

 

Bolagsrätt

 • Bolagsverket
  - Styrelsens sammansättning och firmateckning
  - Revisor
  - Bolagsordning
  - Bolagets uppgifter
  - Nyemission, fondemission
  - Utgivande av konvertibler eller teckningsoptioner
  - Ändring av aktiekapital
  - Vinstutdelning vid extra bolagsstämma
  - Fusion
  - Likvidation
  - Dödning av förkomna aktiebrev
  - Registrering av årsredovisning
  - Registrering av aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening

 

Skatterätt

 • Skatteverket
  - Ansöka om godkännande för F-skatt eller FA-skatt
  - Anmäla sig för momspliktig verksamhet
  - Anmäla sig som arbetsgivare
  - Lämna uppgifter för beräkning av preliminär skatt
  - Lämna inkomstdeklaration
  - Lämna momsdeklaration
  - Lämna arbetsgivardeklaration
  - Lämna kontrolluppgifter
  - Betala in moms, preliminär skatt och arbetsgivaravgifter
 • Tullverket
  - Lämna in import/export deklaration
  - Betala in tullavgift
  - Betala in moms vid import om man inte är momsregistrerad i Sverige. Om man är momsregistrerad ska man redovisa och betala in moms till Skatteverket istället för Tullverket
 • Bolagsverket
  - Anmälan avseende företagsform (frivilligt om avser enskild näringsverksamhet)

 

Arbetsrätt

 • Arbetsmiljöverket
  - Inspektioner av arbetsmiljön och t.ex. förelägganden och sanktionsavgifter om det finns brister
  - Anmälan avseende utstationering av anställda
 • DO
  - Tillser att anställda och arbetssökande inte diskrimineras
 • Arbetstagarorganisationer/arbetsgivarorganisationer
  - Fackliga förhandlingar i samband med t.ex. omplaceringar, uppsägningar och verksamhetsövergångar
 • Skatteverket
  - Inbetalning av arbetsgivaravgifter
  - Kan ha synpunkter på att konsultuppdrag utgör anställning
 • Försäkringskassan
  - Kontakter i samband med sjukskrivning och rehabilitering, föräldraledighet
 • Arbetsförmedlingen
  - Kontakter i samband med sjukskrivning och rehabilitering
  - Rekrytering
 • Migrationsverket
  - Arbetstillstånd för utländsk arbetskraft