Tips till intervjutillfället

Grattis! Din profil har skapat ett intresse hos oss och nästa steg är att förbereda dig inför arbetsintervjun. Vi förstår att det kan kännas nervöst men vi är lika nyfikna på dig som du förhoppningsvis är på oss och detta är ett ypperligt tillfälle för oss att lära känna varandra. Här följer några handfasta tips på hur du kan förbereda dig inför intervjutillfället.

1. Vilka egenskaper efterfrågas i annonsen?
Läs noga igenom annonsen och notera de egenskaper vi efterfrågar. Söker vi efter en person som är noggrann, engagerad eller möjligtvis någon med god analytisk förmåga? Fundera på om du besitter någon av de egenskaper vi beskriver i annonsen och om så är fallet lyft någon av dessa egenskaper då du ombeds att beskriva sig själv. Försök att förbereda ett par konkreta exempel som visar på att du besitter just dessa egenskaper. Beskriv exempelvis hur din ansvarsförmåga kommit till uttryck, annars blir det lätt klyschor och tomma ord. Har du ingen erfarenhet från arbetslivet så går det lika bra med ett exempel från dina studier eller din fritid.

2. Visa ett genuint intresse 
Intervjun är ett ypperligt tillfälle att beskriva vad som fångat ditt intresse för tjänsten och Setterwalls. Är det ett möte under en arbetsmarknadsdag eller när du hade tillfälle att träffa representanter från Setterwalls under någon av de aktiviteter vi anordnar? Eller har du gjort egna efterforskningar som förstärkt din bild av oss?

3. Är vi rätt för varandra?
Intervjun är ett tillfälle för oss att lära känna varandra och vi kommer att ställa många frågor för att få en så bra bild av dig som möjligt. Det innebär även att du har en möjlighet att ställa de frågor du har för att få en helhetsbild över vilka vi är och vad rollen innebär, det som du inte kan läsa dig till på vår hemsida. Att ställa frågor under intervjun visar att du är påläst och nyfiken.

4. Förbered dig på frågor som är sannolika att dyka upp
Fundera över vilka frågor du tror att vi kommer att ställa till dig och förbered tydliga svar med konkreta exempel. Det kan ex. vara frågor som varför du är intresserad av rollen hos oss, vad som blir viktigt för att du ska trivas och utvecklas och vilka utmaningar du tror att du kan stöta på. Försök att lägga lite extra energi på att i förväg tänka igenom svaren. Undvik svar som lyder ”jag vill arbeta med detta eftersom jag tycker det är intressant” försök istället förklara på vilket sätt och varför du tycker det är intressant.

5. Våga vara dig själv!
Vi förstår att det är nervöst att gå på intervju. Speciellt om det är ett jobb du verkligen är intresserad av. Kom ihåg att du är kallad till en arbetsintervju för att vi vill träffa dig och du uppfyller de grundläggande kvalifikationerna. Nu har du möjlighet att visa vem du är och inte bara vad du har gjort. Vi söker personer som kan komplettera varandra och söker någon som kan stärka vår arbetsgrupp, personer med olika egenskaper och förmågor. Visa upp ditt riktiga jag, allting annat kommer att lysa igenom och bli tillgjort. Om du behöver fundera på en fråga, våga säga det – det är ingen fara. Våga fråga om det är någonting du inte förstår och kom ihåg – det är helt okej att skämta!

Några praktiska tips:

  • Ta med anteckningsblock och en extra kopia av ditt CV. Om du skriver upp dina frågor i blocket behöver du inte hålla dem i huvudet under anställningsintervjun.
  • Stäng av mobilen, såväl ljudet som vibrationssignalen, så att du inte blir störd.
  • Välj klädesplagg som eftersträvar byråns klädkod och som du känner dig bekväm i.
  • Om du har några frågor eller funderingar ring gärna rekryteringsanvarig.
Tillbaka

Kontakta våra rekryteringsansvariga