uppdrag | 25 maj 2018

Setterwalls företrädde Teva vid ogiltigförklaring av läkemedelspatent

Responsive image

Patent- och marknadsdomstolen biföll Tevas talan om ogiltigförklaring av Boehringer Ingelheims patent på kapselformuleringar av KOL-läkemedlet tiotropium.

Setterwalls har företrätt det världsledande generikabolaget Teva i en patenttvist mot Boehringer Ingelheim. Teva väckte talan om ogiltigförklaring av Boehringer Ingelheims patent på kapselformuleringar av KOL-läkemedlet tiotropium. Boehringer Ingelheim försvarade patentet i en rad olika alternativa utföranden. Tvisten kom framför allt att handla om huruvida kapselformuleringarna hade uppfinningshöjd samt om huruvida Boehringer Ingelheims alternativa utföranden hade stöd i den ursprungliga patentansökan. Efter cirka tre års tvistande och sju dagars huvudförhandling meddelade Patent- och marknadsdomstolen dom den 18 maj 2018. Tevas talan bifölls fullt ut och de relevanta patentkraven ogiltigförklarades på grund av bristande uppfinningshöjd, bristande stöd i grundhandlingarna samt otillåten utvidgning av patentets skyddsomfång.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.