artikel / 12 dec 2022

Den offentliga omställningsorganisationen

Responsive image

Den 1 oktober 2022 började det nya omställningspaketet att gälla vilket syftar till att ge alla arbetstagare, oavsett om de är bundna av kollektivavtal eller inte, möjlighet att ta del av studiestöd samt omställnings- och kompetensstöd för att skapa en större flexibilitet på arbetsmarknaden genom att underlätta övergång till nytt arbete eller utbildning.

Vi det här laget har nog många snappat upp att de nya reglerna i lagen (1982:80) om anställningsskydd började tillämpas den 1 oktober 2022, men alla kanske inte känner till det så kallade omställningspaketet som började gälla samma datum. Omställningspaketet är en viktig del i den stora arbetsrättsliga reformen för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Omställningspaketet består dels av ett omställningsstudiestöd, dels av ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Omställningsstudiestödet är ett studiestöd som riktar sig särskilt mot personer som är mitt i arbetslivet och som är i behov av omställning eller kompetensutveckling för att stärka sin position på arbetsmarknaden. Stödet kan användas för vidareutbildning inom det yrke man redan är eller har varit verksam inom, eller en helt ny inriktning så länge utbildningen bedöms stärka individens ställning på arbetsmarknadens utifrån de behov som finns. Stödet består av en bidragsdel och en frivillig lånedel. Med både stöd och lån är tanken att de flesta ska kunna erhålla upp till 80 procent av sin lön, dock med ett maxtak som förnärvarande ligger på omkring 33 500 kronor. För att kvalificera sig för stödet måste man vara etablerad på den svenska arbetsmarknaden och ha arbetat sammanlagt minst åtta år under de senaste 14 åren innan ansökan sker. Stödet gäller utbildningar som påbörjas efter den 31 december 2022 och ansökan sker till CSN.

Det grundläggande omställnings- och kompetensutvecklingsstödet gäller för alla anställda, eller personer som nyligen varit anställda, som inte omfattas av kollektivavtal. Stödet administreras via en ny offentlig omställningsorganisation, den offentliga omställningsorganisationen, som organiseras av Kammarkollegiet. Syftet med stödet är att bistå med vägledning, rådgivning och, i vissa fall, förstärkt stöd för att underlätta omställning eller övergång till nytt arbete, t.ex. genom coachning och arbets- eller studievägledning. För att ha rätt till stödet ska man bl.a. ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under varje kalendermånad i sammanlagt minst tolv månader under en 24-månadersperiod före ansökan. För arbetsgivare som redan tillhandahåller ett grundläggande omställningsstöd och betalar in avgifter till registrerade omställningsorganisationer finns det även möjlighet att ansöka om ersättning för detta från staten.

Tyvärr blev omställnings- och kompetensstödet inte tillgängligt från den 1 oktober eftersom upphandlingen som har genomförts har överklagats av flera av anbudsgivarna. Det är för tillfället stopp i väntan på förvaltningsrättens dom avseende överklagandena av upphandlingen, läs mer om detta här.

Setterwalls kommentar

Före 1 oktober 2022 har omställningsstöd endast varit tillgängligt för arbetstagare som arbetar på arbetsplatser som har kollektivavtal och är anslutna till omställningsorganisation. Omställningsstödet är en trygghet för anställda men även för arbetsgivare som månar om sina anställdas välmående och fortsatta utveckling eftersom det både ger praktiskt vägledning och ett psykologiskt stöd i en för många utsatt situation. Mot bakgrund av detta ser vi mycket positivt på att detta erbjuds alla arbetstagare, och vi tror att detta kommer vara ett värdefullt stöd för alla som behöver anpassa sig till en allt mer föränderlig arbetsmarknad.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Arbetsrätt och pensioner

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.