artikel | 10 jul 2023

Högsta domstolen ger Winefinder rätt mot Systembolaget

Responsive image

I fredags, den 7 juli, meddelade Högsta domstolen dom i det s.k. Winefinder-målet (mål nr. T 4709-22). Frågan har varit både omdiskuterad och omdebatterad i Sverige sedan Systembolaget 2019 stämde Winefinder med krav på att bolaget skulle upphöra med sin marknadsföring av alkoholdrycker mot konsumenter i Sverige.

I Sverige existerar ett detaljhandelsmonopol för Systembolaget. Det är dock tillåtet med distansförsäljning av alkohol under vissa förutsättningar. Säljaren får t.ex. inte vara etablerad i Sverige och någon försäljningsverksamhet får inte bedrivas i Sverige.

Högsta domstolen fann, vid en sammantagen bedömning, att det danska bolaget Winefinder ApS ensamt har bedrivit försäljningsverksamheten från Danmark. Den omständigheten att det danska bolaget köpt tjänster bestående i ekonomi, marknadsföring, kundtjänst och IT av det svenska bolaget (Winefinder AB) innebär inte att Winefinder AB ska ses som säljare i Sverige. Det faktum att Winefinder ApS anlitade oberoende transportörer som fraktade alkoholen till konsumenter Sverige påverkade inte heller bedömningen eftersom sådan distansförsäljning är tillåten. Den försäljning av vin med leverans till kunder i Sverige som skett via hemsidan stred således inte mot detaljhandelsförbudet i den svenska alkohollagen.

Särskilt anmärkningsvärt är att Högsta domstolen angav att det för att avgöra målet inte varit nödvändigt att tolka någon unionsrätt, och att förhandsavgörande från EU-domstolen därför inte behövde hämtas in.

Domen lär medföra konsekvenser för den svenska alkoholförsäljningen, då den utmanar det svenska detaljhandelsmonopolet. Vi kommer troligtvis att se en ökad e-handelsförsäljning av alkohol i Sverige framöver, vilket kan leda till en marknadsutveckling som minskar Systembolagets inflytande på den svenska marknaden i takt med att fler företag etablerar sig och konkurrensen ökar.

Tveka inte att kontakta Setterwalls om du har du några frågor om domen eller vad den innebär för din verksamhet.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.