artikel | 10 jun 2014

Ja till höjda beloppsgränser för direktupphandling

Responsive image

Riksdagen har nu beslutat om nya beloppsgränser för när myndigheter får direktupphandla. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2014.

Nya beloppsgränser för direktupphandling från och med 1 juli 2014
Riksdagen biföll nyligen regeringens förslag att höja beloppsgränserna för direktupphandling. Syftet är att göra offentliga upphandlingar mer effektiva. Direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) får enligt de nya reglerna användas om kontraktets värde uppgår till högst 28 procent av det s.k. tröskelvärdet för varor och tjänster, dvs. 505 800 kronor. Direktupphandling inom försörjningssektorerna och försvars-och säkerhetsområdet får enligt de nya reglerna användas om kontraktets värde uppgår till högst 26 procent av tröskelvärdet, dvs. 939 342 kronor.

En upphandlande myndighet eller enhet som använder sig av direktupphandling ska enlig de nya reglerna anteckna skälen för beslutet och annat av betydelse vid upphandlingen om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Samtliga upphandlande myndigheter och enheter ska vidare anta riktlinjer för genomförande av direktupphandlingar.

De nya reglerna kommer att utvärderas om tre år.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Offentlig upphandling

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.