artikel | 18 apr 2019

SPC Waiver godkändes av Europaparlamentet

Responsive image

Europarlamentet godkände med stor majoritet de föreslagna tillverkningsundantagen till tilläggsskyddsförordningen för läkemedel (SPC Waiver). Beslutet banar väg för betydande förändringar för Europas läkemedelsindustrier. Rådet kommer troligen att anta förslaget så att SPC Waiver träder i kraft före hösten.

Som Setterwalls flaggade för i förra veckan så skulle parlamentets första läsning av SPC Waiver-förslaget ske denna vecka. Mycket riktigt, i går godkände parlamentet förslaget med klar majoritet (572 röster för, 36 emot, 22 nedlagda). Utifrån den text vi relaterade till här i förra veckan (dvs. den inter-institutionella trilogens preliminärt överenskomna text daterad den 20 februari) har redaktionella ändringar gjorts. Den preliminära text som parlamentet godkänt finns här

Rådet har alltså möjlighet att anta texten, med ett ikraftträdande 20 dagar efter dess publicering i EU:s officiella tidning. Förväntningen är att rådet (beroende på politiska prioriteringar) gör detta innan Bryssel tar Augustisemester, med följden att SPC Waiver blir tillämplig före kontinentalsommarens slut.

Setterwalls har stor erfarenhet av tilläggsskydd. Vi följer utvecklingen och står redo att hjälpa till. Välkomna att kontakta oss.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.