artikel | 29 apr 2019

Praktisk utbildning i arbetsmiljörätt: proaktivt arbete för en god och säker arbetsmiljö

Responsive image

Sverige har en omfattande lagstiftning genom arbetsmiljölagen och dess föreskrifter som ställer långtgående krav på arbetsgivare om att uppnå en god arbetsmiljö för sina anställda. Idag bedriver många arbetsgivare ute i landet ett otillräckligt eller direkt undermåligt arbete med arbetsmiljöfrågor, vilket inte minst framgår av de många arbetsmiljörelaterade olyckor som sker ute på våra svenska arbetsplatser. Bara hittills i år har 18 dödsolyckor skett i Sverige.

Hur ser arbetsmiljöarbetet ut i ditt företag? Ett professionellt och proaktivt bedrivet arbetsmiljöarbete ökar både företagets produktivitet och medarbetarnas säkerhet. Setterwalls Advokatbyrå har lång erfarenhet av arbetsmiljöfrågor och erbjuder nu en anpassad utbildning som syftar till att öka medvetenheten och stärka säkerhetsrutinerna i verksamheter där det föreligger risk för ohälsa och olyckor. Utbildningen anpassas efter företagets bransch och behov och syftar till att implementera ett proaktivt och levande säkerhetstänk hos deltagarna.

Utbildningen riktar sig till ledningsgrupp, chefer, mellanchefer och arbetsledare och innefattar följande moment:

  • Arbetsmiljörättens grundläggande principer
  • Har företaget de policys, rutiner och instruktioner som krävs enligt arbetsmiljölagen?
  • Hur kommuniceras hälsa och säkerhet i organisationen?
  • Har företagets ledning på ett tillfredställande sätt identifierat och vidtagit åtgärder för att minimera de risker som finns i verksamheten?
  • Vem bär straffansvaret för en arbetsplatsolycka i er organisation?
  • Har det straffrättsliga arbetsmiljöansvaret delegerats på ett korrekt sätt?

Välkommen att kontakta Setterwalls så berättar vi mer om hur ni kan förbättra arbetsmiljöarbetet i just ert företag. Vi anpassar utbildningen efter era behov.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Arbetsrätt och pensioner

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.