artikel | 19 sep 2016

Stor försiktighet krävs vid Pay-for-delay-överenskommelser

Responsive image

Tribunalen (första EU-instansrätten) har i domar meddelade den 8 september 2016 (se pressrelease här) i de så kallade Lundbeck-målen ogillat läkemedelsföretaget Lundbecks överklagan av EU-kommissionens beslut, och istället bekräftat att Lundbecks överenskommelser med generikabolag att mot betalning försena inträde av generika på marknaden utgör en otillåten konkurrensbegränsning.    

Vad handlar Lundbeck-målen om och vad var domslutet?
Målen handlar om huruvida det var en konkurrensrättslig överträdelse att avsiktligt genom överenskommelser försena generikabolag att marknadsföra deras generiska versioner av Lundbecks antidepressiva läkemedel Citalopram.

Tribunalen slår fast att Lundbeck och generikabolagen var potentiella konkurrenter vid tillfället då överenskommelserna slöts. Tribunalen anser att överenskommelserna utgör syftesöverträdelser (dvs. avtalen var konkurrensbegränsande redan till sin natur) och utdömer böter om ca 150 miljoner euro till de inblandade företagen.

Vad är medskicket från domen?
Även om målen självklart kan komma att överklagas av Lundbeck till EU-domstolen och sista ordet eventuellt inte är sagt bör det uppmärksammas att stor försiktighet ska iakttas vid så kallade pay-for-delay-överenskommelser.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Life Sciences

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.