artikel | 04 jan 2021

UP/UPC Update: Nya klagomål i tyska författningsdomstolen mot Tysklands ratificering av UPCA

Responsive image

Den 18 december 2020 antog tyska förbundsrådet lagförslaget om ratificering av UPCA och anslutning till protokollet för provisorisk tillämpning (PPA). Antagandet var enhälligt och väntat sedan förbundsdagens antagit lagförslaget den 26 november 2020. Tyskland kan ratificera UPCA och ansluta till PPA efter att lagen träder ikraft, vilket sker när den undertecknats av tyska förbundsregeringen och presidenten samt kungjorts.

Kort efter förbundsrådets omröstning gavs två klagomål om att lagförslaget strider mot tyska grundlagen in till tyska författningsdomstolen. Författningsdomstolen har ännu inte meddelat om klagomålen avslås eller upptas.

Vidare återstår att se om klagomålen kommer att inverka på lagstiftningsprocessen. Det är oklart om tyska presidenten kommer att agera som vid klagomålet mot den första ratificeringslagstiftningen 2017 och avvakta med att underteckna lagförslaget i väntan på utfallet i författningsdomstolen.

För det fall det tyska lagförslaget undertecknas och träder ikraft kan UPCA träda ikraft redan 2022. Två ytterligare stater väntas kunna ansluta till PPA med kort varsel, vilket blir starten för provisorisk tillämpning av UPCA och förberedelser för ett funktionellt UPC 2021.

Läs mer om Setterwalls rapportering om Tysklands lagstiftningsarbete för ratificering av UPCA här, här och här.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.