artikel | 03 nov 2021

UP/UPC Update: Provisorisk tillämpning av UPCA förväntas sätta igång senast i slutet av 2021 eller början av 2022

Responsive image

Sedan den tyska författningsdomstolens beslut tidigare i år (som rapporterats här) har både Tyskland och Slovenien ratificerat protokollet om provisorisk tillämpning (PPA). Nu återstår endast att en ytterligare medlemsstat ansluter sig till PPA för att provisorisk tillämpning av UPCA ska sätta igång.

Enligt en nyligen publicerad rapport från 21:a UPC Preparatory Committee, som höll sammanträde den 27 oktober 2021, är det sannolikt att en återstående medlemsstat kommer ansluta sig till PPA och sätta igång den provisoriska tillämpningsperioden senast i slutet av 2021.

Vidare har UPC Preparatory Committee bekräftat att de ska upprätta ett förslag på deklaration om tolkning av artikel 3 i PPA, som ska bekräfta att PPA kommer träda ikraft när 13 medlemsstater anslutit sig till PPA. Detta är en tydlig indikation på att de deltagande medlemsstaterna anser att artikel 3 i PPA, som hänvisar till Förenade Kungariket, och Förenade Kungarikets beslut att lämna UPCA inte hindrar PPA från att träda ikraft. Vidare indikerar detta att frågan om omlokalisering av UPC:s läkemedelsavdelning (som tidigare lokaliserats till London) kommer hanteras efter att UPCA trätt ikraft.

Under den provisoriska tillämpningsfasen kommer UPC implementeras som internationell organisation och förberedelserna för ett funktionellt UPC kommer ta vid. Förberedelserna omfattar bl.a. antagande av sekundära rättsakter, färdigställande av det elektroniska målhanteringssystemet samt rekrytering av domare. UPC Preparatory Committee förväntar att förberedelserna för ett funktionellt UPC kommer ta ungefär åtta månader.

UPCA kommer träda ikraft den första dagen i den fjärde månaden efter att Tyskland ratificerar UPCA, eftersom Tyskland är den sista återstående ratificeringen som krävs. Tyskland förväntas ratificera UPCA när det står klart, utifrån förberedelserna under den provisoriska tillämpningsperioden, att UPC kommer vara funktionellt dagen för UPCA:s ikraftträdande.

Just nu finns det gott om indikationer för att provisorisk tillämpning av UPCA är nära förestående.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.