artikel | 20 jan 2022

UP/UPC Update: UPC-avtalet kan träda i kraft redan hösten 2022

Responsive image

Österrike har satt igång den provisoriska tillämpningen av UPCA (UPC-avtalet) genom att deponera sitt ratificeringsinstrument för protokollet om provisorisk tillämpning (PPA) den 18 januari 2022. Eftersom Österrikes ratificering utgjorde den trettonde medlemsstatens anslutning till PPA, har generalsekretariatet för Europeiska rådet (som är depositarie för PPA) förklarat att PPA har trätt ikraft den 19 januari 2022 (se här.)

Detta innebär att UPC grundats som internationell organisation och att de praktiska förberedelserna för ett funktionellt UPC har påbörjats. Förberedelserna omfattar bl.a. antagande av sekundära rättsakter, färdigställande av IT system såsom det elektroniska målhanteringssystemet (för närvarande i beta, se här) samt rekrytering av domare.

UPC Preparatory Committee har återigen uttalat att den provisoriska tillämpningsperioden förväntas ta minst åtta månader. UPCA kommer träda ikraft den första dagen i den fjärde månaden efter att Tyskland ratificerar UPCA (Tyskland är den sista återstående ratificeringen som krävs). Tyskland förväntas ratificera UPCA när det står klart, utifrån förberedelserna under den provisoriska tillämpningsperioden, att UPC kommer vara funktionellt dagen för UPCA:s ikraftträdande.

Med andra ord kan UPCA träda i kraft redan under hösten 2022.

Patenthavare och deras konkurrenter bör förbereda sig för de möjligheter och utmaningar som UPC-systemet innebär. Setterwalls står redo att bistå klienter i både strategiska frågor och patenttvister kopplade till UPC.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.