artikel / 31 jan 2022

Genomförande av infrastrukturprojekt har medfört rätt till skadestånd för ren förmögenhetsskada för närliggande verksamhet

Responsive image

En kommun ålades nyligen att betala skadestånd till en restaurang med 18,5 mnkr. Detta p.g.a. att restaurangen orsakats en ekonomisk skada (s.k. ren förmögenhetsskada) till följd av störningar från arbeten för ett infrastrukturprojekt i kommunen. Restaurangen bedrev verksamhet i en lokal i omedelbar närhet till arbetsområdet för projektet och restaurangens intäkter och resultat hade försämrats under år 2016–2018 då arbeten för projektet pågått.

Projektet hade medfört störningar i form av buller, skakningar, avspärrningar och begränsad tillgänglighet som pågått i princip kontinuerligt under år 2016–2018. Särskilt med hänsyn till att störningarna pågått under mycket lång tid och orsakat en mycket betydande skada ansåg domstolen att störningarna inte var sådana att de skäligen borde tålas med hänsyn till förhållandena på orten eller deras allmänna förekomst under jämförliga förhållanden. Detta är annars något som hade kunnat frånta kommunen skadeståndsskyldighet.

Trots att projektet utgjorde en samhällsnyttig verksamhet och att kommunen gjort betydande ansträngningar för att minimera negativa effekter av störningar från projektet fick alltså restaurangen rätt till skadestånd från kommunen.

Domen: Mark- och miljööverdomstolens dom i mål nr M 13114-20, som fastställde underinstansens dom. Mark- och miljööverdomstolens dom kan fortfarande överklagas.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Miljörätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.