Livsmedel

Livsmedelsprodukter är bland de vanligaste produkterna inom Life Sciences-sektorn. Utöver gränsdragningsfrågor, som kan aktualiseras för exempelvis kosttillskott gentemot läkemedel, så aktualiseras en stor mängd krav och bestämmelser gällande märkning och tillverkning. Setterwalls Life Sciences-team arbetar dagligen med frågor relaterade till livsmedel.

Som livsmedel anses generellt allt som är avsett att eller rimligen kan förväntas, förtäras av människor. Däremot anses en vara som utgör ett läkemedel, en tobaksprodukt, alkoholhaltiga varor, kosmetika eller vissa andra särskilda varuslag, inte utgöra ett livsmedel. Utöver vad som i dagligt tal hänförs till livsmedel inkluderas även exempelvis kosttillskott och tuggummin i definitionen.

För att sälja eller tillverka livsmedel krävs ofta inte något tillstånd, i de flesta fall räcker en registrering hos kontrollmyndigheten. Däremot ställs det höga krav på bland annat tillverkningsprocessen och märkningen av livsmedlet. Exempelvis måste viss information framgå av märkningen på produkten. Detta gäller exempelvis ingrediensförteckning, allergeninformation, mängdförteckning, näringsdeklaration m.m. Såväl EU-regelverk, nationell lagstiftning och regionala föreskrifter aktualiseras.

Även hälso- och näringspåståenden i marknadsföringen av en livsmedelsprodukt är föremål för omfattande regelverk. Närings- och hälsopåståenden gäller inte bara för märkning på förpackningar, utan all marknadsföring av varan genom till exempel annonser, muntlig information vid försäljning och på internet. EU-kommissionen har godkänt vissa närings- och hälsopåståenden. Vill man som tillverkare använda andra hälsopåståenden om livsmedel måste man ansöka om godkännande av ett nytt hälsopåstående. Setterwalls har stor erfarenhet i fråga om närings- och hälsopåståenden för livsmedel.

Utöver dessa krav följer särskilda regler för en mängd olika kategorier av livsmedel. Det kan gälla skyddade beteckningar, ursprungsmärkningar eller nya livsmedel, s.k. novel food. Setterwalls kan bistå med att klargöra vad som gäller för just din produkt. Även avseende den immaterialrättsligt inte så vanliga disciplinen växtförädlarrätt har Setterwalls jurister relevant erfarenhet.

Vad gäller tillverkning av livsmedelsprodukter finns det även ett stort antal regler vad gäller lokaler, hantering och hygien.

Livsmedelslagstiftningen är omfattande. Setterwalls erfarna Life Sciences-team har stor erfarenhet av frågor kopplade till bland annat gränsdragningsfrågor samt gällande regulatoriska krav och marknadsföring av livsmedel.

Kontakta oss