Responsive image

Carl Malmquist

Associate

Profil

Jag arbetar som biträdande jurist i Setterwalls fastighetsgrupp.

Jag arbetar huvudsakligen med allmän fastighetsrätt, nyttjanderätter och fastighetstransaktioner.

Till medarbetare