Responsive image

Isak Hafström

Associate

Profil

Jag arbetar främst med frågor rörande aktiemarknads- och bolagsrätt.  

I mitt dagliga arbete bistår jag företag med rådgivning i frågor relaterade till kapitalanskaffning, M&A och allmän bolagsrätt.

Till medarbetare