Responsive image

Jenny Blomqvist

Associate

Profil

Jag ingår sedan 2021 i Setterwalls tvistelösningsgrupp.

I mitt arbete biträder jag svenska och utländska företag i såväl domstol som skiljeförfarande.

Till medarbetare