Responsive image

Nils Överli

Associate

Profil

Jag arbetar huvudsakligen med frågor rörande aktiemarknadsrätt och bolagsrätt.

I mitt dagliga arbete bistår jag företag vid börsintroduktioner, kapitalanskaffningar, företagsöverlåtelser och allmän bolagsrättslig rådgivning.

Till medarbetare