Arbetsgivare med ansvar.

För att attrahera talanger och för att behålla våra kvalificerade medarbetare, jobbar vi aktivt med att skapa en plats där alla trivs och får möjlighet att utvecklas. Det gör vi bland annat genom:

  • att ha ett fokus på jämställdhet och mångfald. Vi bedriver ett aktivt och målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det är en grundläggande förutsättning för vår verksamhet att alla medarbetare ska få samma förutsättningar att utvecklas till sin fulla potential och det är något som vi kontinuerligt arbetar för.
     
  • att ha en hälsosam arbetsplats. För att kunna prestera och må bra behöver vi röra på oss och lägga tid på återhämtning. Vi erbjuder därför våra medarbetare ett antal olika friskvårdsaktiviteter och vi arbetar aktivt för att skapa en arbetsplats med en långsiktigt hållbar arbetsbelastning.
     
  • att satsa på ledarskapet. Vi förbättrar ständigt vårt ledarskap då vi vet att det är en parameter som inte bara attraherar potentiella rekryteringar utan även får befintliga medarbetare att stanna kvar. Ett gott ledarskap ökar inte bara vår attraktivitet som arbetsgivare, utan bidrar till att utveckla hela vår verksamhet.
     
  • att agera utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Allt vi gör i vår verksamhet ska vila på en långsiktigt hållbar grund.
Tillbaka