Arbetsgivare med ansvar

För att attrahera nya talanger och för att behålla våra kvalificerade medarbetare, jobbar vi aktivt med att skapa en plats där alla trivs och får möjlighet att utvecklas. Det gör vi bland annat genom:

  • fokus på jämställdhet och mångfald. Vi bedriver ett aktivt och målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. En grundläggande förutsättning för vår verksamhet är att alla medarbetare har samma chans att utveckla sin fulla potential.
  • en hälsosam arbetsplats. För att kunna prestera och må bra behöver vi röra på oss och lägga tid på återhämtning. Vi erbjuder därför våra medarbetare många olika typer av friskvård och vi arbetar aktivt för att skapa en arbetsplats med långsiktigt hållbar arbetsbelastning.
  • utvecklande ledarskap. Vi förbättrar ständigt vårt ledarskap då vi vet att det är en viktig parameter som inte bara attraherar potentiella rekryteringar utan även får våra befintliga medarbetare att stanna kvar. Ett gott ledarskap gör Setterwalls till en attraktiv arbetsgivare och bidrar till att utveckla hela vår verksamhet.
  • hållbarhet i alla led. Hela vår verksamhet ska vila på en långsiktigt hållbar grund. På arbetsplatsen. För våra klienter. I samhället.

 

Tillbaka