Setterwalls bidrag till de globala målen för hållbar utveckling

Mål 4 – god utbildning för alla

Som ett led i vårt arbete med att uppnå det globala målet om god utbildning har Setterwalls sedan många år goda relationer med några av landets främsta universitet. Vi håller ofta föreläsningar vid juristprogrammets fördjupningskurser och våra medarbetare är aktiva i de arrangemang som anordnas av studentföreningarna.

Som juriststudent vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs eller Lunds universitet har du möjlighet att träffa Setterwalls och få en djupare inblick i hur det är att arbeta på en affärsjuridisk byrå. Exempel på sådana tillfällen är våra kontaktsamtal, cv-granskning, arbete i vår studentpool, sommarpraktik, uppsatspraktik och En dag på Setterwalls.

 

Mål 5 – jämställdhet

Vi strävar efter ökad jämställdhet i samhället. Utöver att kontinuerligt och proaktivt arbeta med jämställdhetsfrågor i vår egen verksamhet och inom advokatbranschen, har vi valt att samarbeta med 17nätverket som ett steg mot detta mål.

17nätverket är en intresseorganisation som främjar kvinnors entreprenörskap och företagande med visionen att lika många kvinnor som män ska äga och driva stora bolag.

 

Mål 12 – hållbar konsumtion och produktion

Vi strävar efter att bli ett koldioxidneutralt företag och genomför ständiga förbättringar i rutiner och processer för att minimera vårt klimatavtryck. I detta arbete ingår att medvetandegöra oss själva, våra samarbetspartners och våra leverantörer, om vikten av resurseffektivisering inom alltifrån resor till inköp och källsortering.

Ett steg i denna ambition är också att vi klimatkompenserar genom att vara stödföretag till Vi-skogen –  en svensk biståndsorganisation som bekämpar fattigdom och förbättrar miljön genom trädplantering.

 

Setterwalls bidrar till FN:S globala mål

 

 

Tillbaka