uppdrag / 13 aug 2015

Nomad Foods Limited har lämnat ett bindande bud avseende förvärv av Finduskoncernens kontinentaleuropeiska verksamheter för 500 miljoner pund

Responsive image

Nomad Foods Limited (”Nomad”) offentliggjorde idag att bolaget ingått ett optionsavtal med LionGem Sweden 1 AB (”Säljaren”) enligt vilket Nomad eller ett av dess dotterbolag förpliktar sig att efter Säljarens utnyttjande av option förvärva Findus Sverige AB och dess dotterbolag för ca 500 miljoner pund.

Genom denna transaktion kommer Nomad att förvärva Finduskoncernens verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Frankrike, Spanien och Belgien. Nomad förväntar sig att Säljaren ska utnyttja optionen – efter slutförande av förhandlingar med arbetstagarorganisationer – under fjärde kvartalet 2015, efter vilket parterna kommer att ingå ett slutligt aktieöverlåtelseavtal.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Företagsöverlåtelser, M&A

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.