uppdrag | 10 feb 2020

Setterwalls företrädde framgångsrikt Sandoz i patenttvist vid Patent- och marknadsdomstolen

Responsive image

Setterwalls har framgångsrikt företrätt Sandoz i en patenttvist mot Eli Lilly och ICOS Corporation. Patent- och marknadsdomstolen meddelade i dom den 7 februari 2020 ogiltigförklaring av ICOS Corporations patent för enhetsberedningsformer med tadalafil på grund av bristande uppfinningshöjd, i både meddelad och i samtliga omformulerade lydelser. Patentet kan därmed inte hindra Sandoz försäljning av ett konkurrerande läkemedel på den svenska marknaden.

Setterwalls har sedan 2017 framgångsrikt företrätt läkemedelsbolaget Sandoz i en patenttvist mot Eli Lilly och ICOS Corporation. Den 7 februari 2020 meddelade Patent- och marknadsdomstolen att ICOS Corporations patent för ett visst dosintervall av tadalafil skulle ogiltigförklaras på grund av bristande uppfinningshöjd.

Eli Lilly stämde under 2018 Sandoz under påståendet att bolagets försäljning av ett konkurrerande läkemedel utgjorde patentintrång i ett patent som rörde en enhetsberedningsform med 1-5 mg tadalafil. Tadalafil är en s.k. PDE5-hämmare som används för behandling av erektil dysfunktion. Sandoz väckte talan om ogiltigförklaring av patentet och bestred intrång på den grunden att patentet var ogiltigt.

Målet var omfattande och huvudförhandlingen sträckte sig över sju förhandlingsdagar. Patent- och marknadsdomstolen tog bl.a. ställning till frågor om resultat från pre-kliniska studier skulle motiverat en fackman att inleda kliniska prövningar för att fastställa lägsta effektiva och biverkningsminimerande dos samt om sådant prövningsarbete var rutinmässigt för fackmannen. Avgörandet kan få stor betydelse för framtida mål som rör doseringspatent och belyser hur svenska domstolar ser på kliniska studieresultat som grund för nya uppfinningar.
Patent- och marknadsdomstolen ogiltigförklarade patentet i samtliga yrkade lydelser och Sandoz fick full täckning för sina rättegångskostnader.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.