uppdrag | 13 aug 2020

Setterwalls har biträtt Isofol vid ingående av licensavtal med Solasia

Responsive image

Isofol Medical har ingått ett licensavtal med Solasia Pharma avseende utveckling och kommersialisering av Isofols patentskyddade läkemedelskandidat arfolitixorin i Japan

Setterwalls har agerat rådgivare åt Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market) vid ingåendet av ett licensavtal med Solasia Pharma K.K, ett specialiserat onkologibolag med huvudkontor i Japan. I enlighet med avtalet kommer Isofol erhålla totalt ca 100 miljoner dollar (ca 890 miljoner SEK*) fördelat på initiala ersättningar och framtida delbetalningar kopplade till milstolpar avseende klinisk utveckling, regulatorisk process och försäljning. Dessutom kommer Isofol erhålla en stegvis solid tvåsiffrig royalty baserad på den framtida nettoförsäljningen. Licensavtalet fokuserar initialt på utveckling och kommersialisering av arfolitixorin som första linjens behandling för patienter med metastaserad kolorektalcancer (mCRC) i Japan, den näst största adresserbara patientmarknaden för arfolitixorin. Ytterligare indikationer kommer att utvärderas gemensamt av Solasia och Isofol. Isofol behåller rättigheterna till arfolitixorin för resten av världen.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.