Responsive image

Verksamhetsområde

Kommersiella avtal

Du kan känna dig trygg med att vi löser alla typer av kommersiella avtal som du behöver hjälp med. Vårt team har stor kunskap, affärsfokus och erfarenhet när det gäller att granska, upprätta och förhandla avtal.

Strategisk rådgivning för hela affärsverksamheten

Avtalsreglering är en grundsten i den dagliga verksamheten hos de flesta bolag. Vi ger strategisk rådgivning för hela din affärsverksamhet. Vi biträder både växande företag som är i början av sin verksamhet och etablerade verksamheter. Vi upprättar, granskar och förhandlar alla former av kommersiella avtal, såsom:

 • allmänna villkor
 • forsknings- och utvecklingsavtal
 • inköps-, tillverknings- och leveransavtal
 • joint venture-avtal
 • licensavtal
 • tjänsteavtal
 • outsourcingavtal
 • samarbetsavtal
 • sekretessavtal
 • transportavtal
 • underleverantörsavtal
 • distributions-, återförsäljar-, agent-, kommissions-, och franchiseavtal.

Vi ser till era mål och behov, som att exempelvis stärka er position på marknaden med minimerad affärsrisk.

Nationell och internationell avtalsreglering

Vi har stor erfarenhet både från svensk men också internationell avtalsreglering. Oavsett om affärerna regleras nationellt eller internationellt, skapar vi i nära samarbete med ditt företag de bästa förutsättningarna för ett bra resultat.

Kommersiella avtal i flera branscher

Erfarenheten av kommersiella avtal i vårt team sträcker sig över en mängd olika branscher. Det kan handla om:

 • konsulttjänster
 • automation
 • bemanning
 • detaljhandel
 • fordonsindustrin
 • skogsindustrin.