uppdrag | 14 jun 2016

Setterwalls ombud vid ogiltigförklaring av läkemedelspatent

Responsive image

Setterwalls har framgångsrikt företrätt Sandoz i en patenttvist mot AstraZeneca.

Tvisten gällde AstraZenecas patent avseende en formulering för fördröjd frisättning av läkemedlet quetiapin, som används vid behandling av bl.a. schizofreni och vissa depressionstillstånd. Sandoz, som hade lanserat konkurrerande läkemedel på marknaden, väckte 2014 talan om ogiltigförklaring av patentet p.g.a. bristande uppfinningshöjd.

Stockholms tingsrätt biföll Sandoz talan i dom meddelad den 31 maj 2016. Genom domen ogiltigförklarades patentet och de tidigare meddelade interimistiska förbuden mot försäljning av Sandoz produkter upphävdes med omedelbar verkan.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.