Responsive image

Lovisa Dahl Nelson

IP and Regulatory Manager, Advokat

Profil

Jag arbetar huvudsakligen med immaterialrättsliga frågor med särskilt fokus på varumärkesrätt och marknadsrätt samt med regulatoriska frågor inom Life Sciences.

Jag leder det dagliga arbetet på varumärkesavdelningen i Malmö vilket omfattar rådgivning kring företags skydd och kommersialisering av immateriella och andra tillgångar. Jag är specialiserad inom Life Sciences, bl.a. läkemedels-, medicinteknik-, och livsmedelsområdet, och arbetar inom detta område med regulatoriska frågor, market access samt marknadsföring. Jag biträder regelbundet företag vid såväl upprättande som granskning av avtal främst inom mina specialistområden samt med immaterialrättsliga strategier och tvister.

Till medarbetare
KarriärRekommendationermeriteruppdragartiklar
KarriärRekommendationermeriteruppdragartiklar

2011-2013,

Hässleholms tingsrätt, tingsnotarie

2011-,

Setterwalls

2011,

Lunds universitet, juristexamen

2010,

Svenska ambassaden i Canberra, praktikant

2008-2009,

University of Edinburgh, School of Law

Externa publikationer

2014

”Advertising Food in Europe”, medförfattare

Lovisa är rankad i WTR 1000 (The World’s Leading Trademark Professionals).

”IP and regulatory manager Dahl Nelson deftly navigates the fast-moving consumer goods and life sciences sectors, where she acquits herself with distinction across all facets of the practice.”

WTR 1000