Responsive image

Lovisa Dahl Nelson

IP and Regulatory Manager, Advokat

Profil

Jag arbetar huvudsakligen med immaterialrättsliga frågor med särskilt fokus på varumärkesrätt och marknadsrätt samt med regulatoriska frågor inom Life Sciences.

Jag leder det dagliga arbetet på varumärkesavdelningen i Malmö vilket omfattar rådgivning kring företags skydd och kommersialisering av immateriella och andra tillgångar. Jag är specialiserad inom Life Sciences, bl.a. läkemedels-, medicinteknik-, och livsmedelsområdet, och arbetar inom detta område med regulatoriska frågor, market access samt marknadsföring. Jag biträder regelbundet företag vid såväl upprättande som granskning av avtal främst inom mina specialistområden samt med immaterialrättsliga strategier och tvister.

Till medarbetare
KarriärRekommendationermeriteruppdragartiklar
KarriärRekommendationermeriteruppdragartiklar

2011-2013,

Hässleholms tingsrätt, tingsnotarie

2011-,

Setterwalls

2011,

Lunds universitet, juristexamen

2010,

Svenska ambassaden i Canberra, praktikant

2008-2009,

University of Edinburgh, School of Law

Läs mer Läs mindre

Externa publikationer

2014

”Advertising Food in Europe”, medförfattare

”Lovisa Dahl Nelson has, through long-time support to our business, distinguished herself for her business understanding, wide knowledge in the life sciences industry and solution-oriented, value-creating, way of work.”

Legal 500

”Lovisa is vital in helping brands become global powerhouses and combines a solid business understanding with relevant legal insight to provide thought-out advice that clients greatly benefit from”

WTR 1000

”An invaluable, dedicated professional with a strong insight into trademark law. She adeptly handles matters across the Swedish, Danish, and Norwegian markets and pro-vides commercially sound advice, thinking quickly on her feet”

World Trademark Review

”IP and regulatory manager Dahl Nelson deftly navigates the fast-moving consumer goods and life sciences sectors, where she acquits herself with distinction across all facets of the practice.”

World Trademark Review