fbpx Hovrättsdom - Setterwalls vände målet mellan Arbetsförmedlingen och CGI | Setterwalls Advokatbyrå