byrånyhet | 08 feb 2019

Hovrättsdom – Setterwalls vände målet mellan Arbetsförmedlingen och CGI

Responsive image

Igår kom domen i målet mellan Arbetsförmedlingen och CGI Sverige AB. Hovrätten ändrar tingsrättens dom där Arbetsförmedlingen inte ansågs haft skäl för sin omedelbara uppsägning av avtalet med CGI och därför fick betala 25 miljoner kr i skadestånd och närmare 13 miljoner kr i ersättning för CGI:s rättegångskostnader.

Hovrätten fann tvärtemot tingsrätten att Arbetsförmedlingen haft rätt att omedelbart säga upp avtalet med CGI och att CGI ska återbetala all mottagen ersättning. Hovrätten fann också att CGI ska utge vite för den försening CGI orsakat. Totalt ska CGI betala närmare 20 miljoner kr till Arbetsförmedlingen och 8,5 miljoner i rättegångskostnader.
Målet gällde en del av Arbetsförmedlingens digitalisering och CGI skulle leverera ett diarie- och dokumenthanteringssystem efter att ha vunnit en upphandling. Enligt hovrätten klarade CGI:s system inte de krav på behörighetsstyrning och prestanda som var avtalade och efter fyra leveransförsök var leveransen så försenad att Arbetsförmedlingen hade rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.
Arbetsförmedlingen företräddes i hovrätten av Setterwalls och teamet bestod av Hans Dahlberg Kolga, Jörgen Axelsson, Niclas Martinsson och Hedda Runestam.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Tvistelösning

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.