artikel | 19 feb 2016

E-cigaretter är inte läkemedel

Responsive image

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 17 februari 2016 beslutat att så kallade e-cigaretter med nikotin inte ska betraktas som läkemedel. Domstolen gör därmed en annan bedömning än underinstanserna.

Läkemedelsverket förbjöd i oktober 2013 ett företag att sälja vissa e-cigaretter eftersom de enligt verket hade sådan funktion att de var att anse som läkemedel. Underinstanserna delade Läkemedelsverkets uppfattning.

Vad som är läkemedel regleras i Sverige i läkemedelslagen, som i sin tur bygger på EU-direktiv.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att vid bedömningen av om en produkt utgör ett läkemedel ska produktens samtliga egenskaper beaktas. Hänsyn ska tas till hur produkten enligt aktuella vetenskapliga rön påverkar människans kroppsliga funktioner. För att utgöra ett läkemedel ska produkten vara ägnad att förebygga eller behandla sjukdom och därmed ha en gynnsam effekt på människors hälsa. Andra förhållanden som ska beaktas är hur produkten används samt hur den uppfattas av konsumenterna.

Högsta förvaltningsdomstolen anser att de vetenskapliga rön som Läkemedelsverket åberopat inte ger tillräckligt stöd för att de i målet aktuella produkterna har en sådan gynnsam effekt på människors hälsa som är en av förutsättningarna för att de ska kunna klassificeras som läkemedel.

Högsta förvaltningsdomstolen anser vidare att e-cigaretterna enligt bolaget har tagits fram som ett njutningsmedel och alternativ till tobakscigaretter och att de har utformats för att likna sådana cigaretter.

Vid en samlad bedömning av e-cigaretternas funktion vid normal användning har Högsta förvaltningsdomstolen dragit slutsatsen att de inte kan anses utgöra läkemedel. Läkemedels­verket har därför inte haft fog för beslutet om försäljningsförbud och detta har därför upphävts.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Life Sciences

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.