artikel | 03 mar 2015

Förslag från TLV om läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Responsive image

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, fick i april 2014 i uppdrag av regeringen att utreda frågan om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna. Problematiken, att fler och fler läkemedel inte ingår i högkostnadsskyddet, beskrivs i en delrapport som lämnades i september 2014. I den nu lämnade slutrapporten föreslås åtgärder för att förbättra situationen.

Förslagen:
Utökat utbyte av läkemedel
TLV föreslår nya regler om utbyte av läkemedel, innebärande att det blir möjligt att byta till ett annat utbytbart läkemedel oavsett om det ingår i högkostnadsskyddet eller inte.

Det föreslås en möjlighet till utbyte in i förmånerna, innebärande en möjlighet att byta ut ett förskrivet läkemedel utan förmån mot ett utbytbart alternativ inom förmånerna.

Det föreslås också en möjlighet till utbyte utanför förmånerna innebärande en möjlighet att byta utbytbara läkemedel utan förmån mot varandra.

Dessutom föreslås en möjlighet till utbyte ut ur förmånerna, så att ett förskrivet läkemedel som ingår i förmånerna kan bytas mot ett läkemedel utanför förmånerna.

Oberoende priswebb
TLV föreslår också att en lämplig myndighet uppdras att skapa en oberoende webb för prisjämförelser av receptbelagda läkemedel på varunivå som möjliggör för patienter och förskrivare att på ett enkelt sätt jämföra priser på läkemedel på olika apotek.

Apoteken föreslås bli skyldiga att rapportera pris och lagerstatus till pristjänsten.

En enkel teknisk lösning ska möjliggöra länk/knapp i förskrivarsystemen för åtkomst till prisinformation från den oberoende priswebben.

Konsekvenser
Möjligheten till byte även av läkemedel utanför förmånerna väntas minska risken för att patienter betalar onödigt mycket för sina läkemedel om förskrivaren skrivit ut ett läkemedel utan förmån. Vidare väntas incitamentet att ta ut läkemedel ur förmånerna för att undvika potentiell generisk konkurrens att minska. Den oberoende priswebben väntas ha en positiv inverkan på priskonkurrensen.

Vi kommer att följa utvecklingen.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Life Sciences

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.