artikel / 15 jan 2024

HFD 2023 Ref 42 – Avstängning från arbetslöshetskassa

Responsive image

Arbetslöshetskassan hade inte rätt att stänga av en sökande från arbetslöshetsersättning eftersom den enskilde inte ansågs ha förlorat sitt jobb på grund av otillbörligt uppförande.

Målet rörde en yrkeschaufför som fick sitt körkort återkallat av Transportstyrelsen. Beslutet motiverades med att yrkeschauffören inte uppfyllde de medicinska kraven för körkort eftersom han hade ett alkoholmissbruk. Efter Transportstyrelsens beslut avslutades yrkeschaufförens anställning enligt en överenskommelse och chauffören ansökte om arbetslöshetsersättning. Arbetslöshetskassan beslutade att stänga av chauffören från ersättning i 45 ersättningsdagar. Som skäl för beslutet angavs att chauffören hade fått sitt körkort återkallat och därigenom själv orsakat att hans anställning avslutades.

Enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring kan, som huvudregel, en person som själv har orsakat sin arbetslöshet stängas av från rätten till ersättning i 45 ersättningsdagar. Det gäller bland annat om personen har skilts från sitt arbete genom otillbörligt uppförande. Otillbörligt uppförande kan till exempel vara onykterhet, sen ankomst och ordervägran.

I domen konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att som huvudregel får en arbetstagare inte sägas upp från sin anställning på grund av sjukdom och att det är klarlagt i rättspraxis att alkoholmissbruk kan ha karaktären av sjukdom. Mot bakgrund av detta fann domstolen att det förhållandet att en persons alkoholmissbruk har lett till körkortsåterkallelse av medicinska skäl inte kan anses utgöra ett sådant otillbörligt uppförande som kan utgöra grund för avstängning från rätt till ersättning. Vi ser fram emot att innebörden av de nya reglerna förklaras i rättspraxis framöver.

Läs hela domen här.

Setterwalls kommentar: Avgörandet klargör på ett välkommet sätt hur a-kassereglerna ska förstås och tillämpas. Avgörandet är också en bra påminnelse om att vi för ett drygt år sedan fick nya regler om avstängning från rätt till arbetslöshetsersättning (regler som alltså inte var tillämpliga i det nu refererade avgörandet). Enligt de nya reglerna ska reglerna om avstängning från rätten till arbetslöshetsersättning på grund av att sökanden har uppfört sig otillbörligt inte tillämpas om arbetet har upphört enligt en överenskommelse som har träffats på arbetsgivarens initiativ. De nya reglerna kan tänkas innebära att ageranden från anställda som tidigare har motiverat avstängning från rätten till arbetslöshetsersättning inte längre påverkar rätten till ersättning om anställningen har upphört genom en överenskommelse. Kännedom om dessa nya regler är relevant för arbetsgivare som överväger att avsluta en anställds anställning, eftersom de nya reglerna kan öka incitamentet för anställda att försöka nå en överenskommelse om anställningens upphörande om det finns en risk för att annars bli uppsagd/avskedad. Vi ser fram emot att innebörden av de nya reglerna förklaras a framöver som kommer att precisera a-kassereglerna ytterligare.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Arbetsrätt och pensioner

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.