artikel | 28 mar 2023

Jävsproblem vid frågor om resning och domvilla i Högsta domstolen

Responsive image

I en artikel i Svensk Juristtidning undersöker Setterwalls associate Fredrik Banke om det föreligger jäv i prövningsordningen för frågor om resning och domvilla i Högsta domstolen.

En resningsansökan eller klagan över domvilla i ett mål avgjort av Högsta domstolen prövas, som utgångspunkt, av andra justitieråd i domstolen än de som dömt i målet. De kan då ha som uppgift att bedöma om kollegor i domstolen begått grova rättegångsfel eller dömt uppenbart i strid mot lag. I artikeln konstateras att det finns en jävsproblematik inbyggd i denna prövningsordning för frågor om resning och domvilla i förhållande till artikel 6.1 EKMR. För att råda bot på den identifierade problematiken föreslås ett införande av en ordning lik den som återfinns i 11 kap. 8 § 2 st. RF och att Högsta förvaltningsdomstolen övertar prövningen av resningsansökningar och klagomål över domvilla i mål avgjorda av Högsta domstolen. Läs hela artikeln här.

Kontakt:

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.