Responsive image

Fredrik Banke

Associate

Profil

Jag arbetar i Setterwalls miljögrupp med ett särskilt fokus på fastighets- och nyttjanderättsliga frågor.

I mitt dagliga arbete bistår jag klienter med rådgivning gällande alla typer av fastighetsrättsliga och nyttjanderättsliga frågor (såväl allmän som speciell fastighetsrätt). Jag föreläser även på universitetsnivå och skriver regelbundet juridiska artiklar inom dessa ämnen.

Till medarbetare