artikel | 20 dec 2019

Kreativa förpackningar för vin förbjuds av Patent- och marknadsöverdomstolen

Responsive image

Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) slår fast att förpackningar för vin utformade som handväskor eller stugor står i strid med kravet på särskild måttfullhet i alkohollagen. Enligt PMÖD ger förpackningarna uttryck för kreativitet och lekfullhet. En sådan utformning måste enligt domstolen anses vara ägnad att skapa osaklig uppmärksamhet kring alkohol, vilket i sin tur bidrar till en vidmakthållen eller ökad konsumtion.

Uttalandena kommer från PMÖD:s dom den 17 december 2019 mellan Konsumentombudsmannen och Oenoforos i mål PMT 6697-18. I målet gjorde Konsumentombudsmannen gällande att vinboxar formgivna på det aktuella sättet inte är särskilt måttfulla och att deras format och layout är osakliga samt saknar samband med innehållet i förpackningen.  Oenoforos invände bl.a. att kravet på särskild måttfullhet måste bedömas med hänsyn till den utveckling som ägt rum i samhället och på marknaden. Eftersom boxförpackningar är ett relativt nytt fenomen på den svenska alkoholmarknaden bör det inte gå att tala om vinboxförpackningars ”traditionella fyrkantiga form” eller utseende. Oenoforos fick inte gehör för sitt resonemang utan PMÖD ansåg att förpackningarna genom sin form och dekor i betydande mån avviker från de förpackningar för s.k. lådviner som finns på marknaden och därmed strider de mot kravet på särskild måttfullhet.

Av domen framgår att möjligheterna att ta ut svängarna vid marknadsföring av alkoholhaltiga drycker (dvs. drycker med en alkoholhalt överstigande 2,25 volymprocent) är förhållandevis snäva. Exakt hur snäva återstår att se men vi noterar att PMÖD i början av året upphävde ett förbud mot att i annonser använda uttrycken ”FYND” och ett ”UTMÄRKT ALTERNATIV PÅ FESTEN”. I motsats till underinstansen ansåg PMÖD inte att påståendena i annonsen stod i strid med alkohollagens krav på särskild måttfullhet i marknadsföring, se PMT 7401-17.

Vi på Setterwalls bistår kontinuerligt klienter verksamma inom strikt reglerande branscher och arbetar ofta i gränslandet mellan det regulatoriska och marknadsrättsliga området. Tveka därför inte att kontakta oss vid frågor kring er marknadsföring.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.