artikel | 20 dec 2019

Hotellverksamhet ska betala ytterligare ersättning för musikutnyttjande

Responsive image

Patent – och marknadsöverdomstolen (PMÖD) slår fast att en hotellverksamhets musikutnyttjande i gemenskapsutrymmen som serverar mat och dryck inte omfattas av den s.k. hotelltariffen så som den fastställts i en branschöverenskommelse. Istället ska en separat ersättning utgå baserat på restaurangtariffen. Detta framgår av PMÖD:s dom av den 29 november 2019 mellan Cochleari AB (”Hotellverksamheten”) och Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI) i mål PMT 9946-18.

Hotellverksamheten hade tecknat ett licensavtal med SAMI avseende Hotellverksamhetens musikanvändning. I målet hade parterna olika uppfattningar om huruvida de betalningar för musikanvändning som Hotellverksamheten gjort enligt licensavtalen innebar att bolaget hade fullgjort sin skyldighet att betala skälig ersättning för sin musikanvändning.

Ersättningen baserades på hotelltariffen som regleras i en branschöverenskommelse. PMÖD hade därmed att tolka innebörden av hotelltariffen. Av branschöverenskommelsen framgår det att hotelltariffen inte omfattar musikanvändning i t.ex. restaurang eller servering. Sådan ersättning regleras enligt överenskommelsen i stället av restaurangtariffen. Enligt SAMI bedrev Hotellverksamheten även restaurangverksamhet vilket föranledde ett krav på ytterligare ersättning, utöver hotelltariffen.

Enligt PMÖD har SAMI visat att Hotellverksamhetens servering inte utgör enklare förtäring och att serveringsverksamheten därför ska omfattas av begreppet restaurangverksamhet i branschöverenskommelsen. För Hotellverksamhetens del innebär det att de kan tvingas betala ersättning enligt både restaurangtariffen och hotelltariffen för en ljudkälla som hörs både i serveringsutrymmen och i allmänna utrymmen. Enligt PMÖD har en sådan situation förutsatts när branschöverenskommelsen ingicks och det finns därför ingen anledning att tvivla på skäligheten i det enskilda fallet.

Av målet framgår att hänvisningar till branschöverenskommelser kan få betydande konsekvenser i det enskilda fallet. Det är därför viktigt att överväga eventuella effekter av sådana hänvisningar innan man ingår avtal. Vi på Setterwalls bistår kontinuerligt klienter i avtalsförhandlingar och vi har stor kunskap om branschöverenskommelser inom olika områden. Tveka därför inte att kontakta oss vid frågor kring era avtal.

 

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.