artikel / 20 apr 2020

Post- och Telestyrelsen bjuder in till auktion av 5G-frekvenser

Responsive image

Post- och Telestyrelsen (PTS) har den 17 april 2020 publicerat inbjudan till internet-auktion av tilldelning av frekvenser i 3,5 GHZ- och 2,3 GHz-banden. De båda frekvensbanden är lämpliga för mobila bredbandsnät med hög kapacitet och 3,5 GHz-bandet (som omfattar 3,4-3,8 GHz) är dessutom inom EU utpekat som pionjärband för utbyggnaden av 5G. Frekvensbanden har relativt kort räckvidd och lämpar sig därför inte för utbyggnad av tjänster med stor yttäckning.

Planerad auktionsstart är den 10 november 2020 men den som vill delta i auktionen ska ha inkommit med en ansökan senast den 30 juni 2020.

3,5 GHz-bandet omfattar totalt 320 MHz (maximalt 15 nationella tillstånd), medan 2,3 GHz-bandet omfattar 80 MHz (maximalt 8 nationella tillstånd). Lägsta bud i tilldelningen är 1,5 miljarder för 3,5 GHz-bandet (100 miljoner per tillstånd om 20 MHz) och 160 miljoner (20 miljoner per tillstånd om 10 MHz) för 2,3 GHz-bandet. Om 2,3 GHz-bandet tilldelas utan konkurrens är lägsta budet 400 miljoner för detta band.

PTS har möjliggjort för tre aktörer att förvärva minst 80 MHz i 3,5 GHz-auktionen. Om fler än tre aktörer efterfrågar frekvenser i 3,5 GHz-bandet finns möjlighet för en eller flera aktörer som lagt bud men inte vunnit tillstånd där att i begränsad konkurrens lägga bud på 80 MHz i 2,3 GHz-bandet.

Utbyggnaden av 5G är en viktig del i digitaliseringen, vilket sätter fokus på vikten av hög säkerhet. Den som tilldelas frekvenser ska därför vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa att radioanvändningen enligt tillståndet inte orsakar skada för Sveriges säkerhet. PTS kommer i samråd med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten att genomföra en förhandsprövning av varje sökande.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.