artikel | 02 jun 2022

Undvik att bli bränd av årets bluffakturor

Responsive image

Inför varje sommar informerar vi våra klienter om en företeelse som aldrig tycks gå ur tiden, bluffakturan. Bluffakturans högsäsong sammanträffar med sommarsemestern varför det finns mycket goda skäl att se över era fakturahanteringsrutiner.

 

Vad är en bluffaktura?

En bluffaktura, även känt som fakturabedrägeri, är ett krav på betalning mot ett företag som inte motsvaras av en överenskommen leverans. I vissa fall har utfärdaren haft tidigare kontakt med företaget, men kravet kan också gälla betalning utan att parterna haft några som helst tidigare förbindelser. Det förekommer även att företag får obeställda varor skickade till sig med ett krav om betalning. Leveransen kan vara förenad med ett meddelande om att företaget förbundit sig till betalning eftersom det inte tidigare uttryckligt motsatt sig leveransen, t.ex. genom att svara nekade på ett erbjudande per post.

För den som betalat en bluffaktura är vägen till rättelse ofta dyr.

 

Sommarmånaderna som bluffakturans högsäsong

De oseriösa aktörer som ägnar sig åt fakturabedrägeri ligger inte på latsidan under sommarmånaderna. Tvärtom är de väl medvetna om att nyckelpersoners semesterledighet ofta leder till eftersatta betalningsrutiner – detta ger bättre utsikter att få betalt för sitt bedrägeri. Kraven kan uppgå till mindre summor eller betydande belopp som under aggressiva former förhandlas ned för att nå ”förlikning” och snabb betalning. Utöver det allmänna obehaget kan det innebära mycket merarbete och besvär för er.

 

Tre snabba tips som minskar risken för fakturabedrägeri

Om ditt företag har mottagit en bluffaktura är det viktigt att inte låta sig påverkas av utfärdarens påtryckningar. De flesta bluffakturor går att hantera med enkla åtgärder. Här följer tre tips på hur man systematiskt kan gå tillväga:

  1. Motsätt er betalningsskyldighet och dokumentera

Motsätt er betalningsskyldighet genom att stryka ett sträck över fakturan och skriva ”Bolag A har inte beställt varan eller tjänsten” eller ”Bolag A motsätter sig betalningsansvar beroende på vilseledande uppgifter” beroende på omständigheterna. Skicka tillbaka handlingen till utfärdaren. Spara kopior på skriftväxlingen.

 

  1. Informera Svensk Handel och överväg polisanmälan

Skicka en kopia av underlaget till branschorganisationen Svensk Handel. På så vis kan utfärdaren föras till Varningslistan som är ett register för oseriösa och bedrägliga näringsidkare. Gör även en polisanmälan om det anses befogat.

 

  1. Vad göra om utfärdaren framhärdar sitt krav?

Hänvisa motparten till att väcka talan vid domstol. Förhandla inte. Det tjänar inget till att diskutera med dessa aktörer så lägg inte ner någon energi på detta. Det går inte att hindra oseriösa aktörer från att kräva ditt företag på betalning.

Kom ihåg: Lika viktigt som att ha rutiner på plats vid eventuellt fakturabedrägeri är naturligtvis att berörd personal är medveten om rutinerna. Ett tips är att använda denna artikel i den interna kommunikationen till fakturahanterare och attestanter.

 

När kan ni behöva kontakta oss på Setterwalls?

I situationerna som beskrevs inledningsvis har inget avtal slutits som skulle leda till betalningsskyldighet. Att kräva ersättning för varor eller tjänster för att ett företag inte tidigare uttryckligen motsatt sig detta är dessutom oförenligt med god marknadsföringssed. I vissa fall kan det dock vara värdefullt att söka extern juridisk rådgivning. Det kan handla om hjälp att bedöma en fakturas giltighet (det är inte alltid solklart), eller att undersöka möjligheterna att få tillbaka sina pengar om bluffakturan betalats.

På Setterwalls har vi stor erfarenhet av att företräda företag som har drabbats av fakturabedrägeri och andra liknande obefogade krav. Även under sommarmånaderna står vi står till förfogande för att hjälpa till med hantering av krav som riktats mot ditt företag, att bistå i diskussioner om en uppgörelse med motparten eller att representera företaget inför domstol. Du finner vår kontaktinformation nedan om du önskar vår hjälp med en bluffaktura eller hantering av krav i övrigt.

Avslutningsvis vill vi passa på att önska er en fin sommarsemester, var helst ni väljer att tillbringa den.

Innehållet är en allmän redogörelse av informativ karaktär och är inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.