artikel / 08 nov 2019

UP/UPC Update: Europaparlamentet publicerar studie som öppnar för brittiskt deltagande

Responsive image

I tisdags publicerade Europaparlamentet en Brexit-studie som begärts av dess rättsliga kommitté (JURE). I linje med vad som får uppfattas vara den allmänrådande meningen indikerar studien att brittiskt UPC-deltagande efter Brexit är både önskvärt och rättsligt möjligt. Studien konstaterar att UPC-avtalet är ett internationellt avtal, dvs. en folkrättslig traktat, och att EU-domstolens rättspraxis (yttrande 1/09) inte utesluter tredje stats deltagande.

Läs studien här.

Läs mer om Enhetliga patentsystemet (UP/UPC) här.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.