artikel | 28 feb 2020

UP/UPC Update: Förenade kungariket ser ut att vilja lämna Enhetliga patentsystemet

Responsive image

I går publicerade den brittiska regeringen i ett positionspapper sin syn på den framtida relationen till EU. Av p.71 framgår att Förenade kungariket (UK) är öppet för att diskutera former för samarbete och utbyte på immaterialrättsområdet, inklusive patent, i frågor där det finns ett ömsesidigt intresse. Vid första anblicken ser detta ut att öppna för diskussioner om brittiskt deltagande i Enhetliga patentsystemet (UP/UPC). Samtidigt uttrycker den övergripande p.5 aversion mot EU-domstolens jurisdiktion.

Läs positionspapperet här.

I går kväll publicerade IAM Media den okonventionella nyheten att UK:s regering i ett e-postmeddelande till samma blogg bekräftat att UK inte kommer att söka något deltagande i Enhetliga patentsystemet eftersom deltagande i en domstol (UPC) som tillämpar EU-rätt och lyder under EU-domstolen skulle vara oförenligt med regeringens mål att bli en oberoende, självstyrande nation.

Läs bloggposten här.

Den informella avsiktsförklaringen indikerar att Enhetliga patentsystemet kan få ett mindre tillämpningsområde än förmodat (låt vara att Italiens anslutning för några år sedan var en överraskning för många). Samtidigt har europeisk och brittisk industri vid upprepade tillfällen efter den brittiska folkomröstningen uttryckt en preferens för brittiskt deltagande men också inställningen att systemet är attraktivt även utan UK. Därför bör projektet vara livskraftigt oavsett UK:s EU-utträde. Vad marknaden väntar på är i stället besked från den federala tyska författningsdomstolen.

Bloggutspelet ägde rum inför de stundande förhandlingarna mellan UK och EU27 om en framtida relation.

Läs mer om Enhetliga patentsystemet (UP/UPC) här.

Kontakt:

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.