artikel | 30 nov 2020

UP/UPC Update: Tysklands Förbundsdag antar lagförslag för ratificering av UPCA

Responsive image

Förbundsdagen antog i torsdags lagförslaget om ratificering av UPCA och bundenhet till protokollet om provisorisk tillämpning. Beslutet signalerar bred politisk vilja i Tyskland att genomföra det enhetliga patentsystemet.

Tysklands ratificering är en förutsättning för att UPCA ska träda ikraft. För den tyska ratificeringsprocessen återstår att lagförslaget ska granskas och antas av Förbundsrådet samt undertecknas av Förbundspresidenten. Förbundsrådet väntas rösta om lagförslaget den 18 december 2020, enligt ett pressmeddelande från UPC Preparatory Committee.

Som Setterwalls tidigare rapporterat är detta Tysklands andra lagstiftningsprocess för ratificering av UPCA. Den förra lagstiftningsprocessen avbröts efter Förbundsdagens och Förbundsrådets antagande, i samband med att ett klagomål om att ratificeringslagstiftningen stred mot den tyska grundlagen gavs in till författningsdomstolen.

För att den provisoriska tillämpningsfasen ska inledas återstår, utöver Tysklands bundenhet, att två ytterligare UPCA-slutande stater ska samtycka till bundenhet till protokollet. UPC Preparatory Committee har i sitt pressmeddelande aviserat att en detaljerad tidsplan för den provisoriska tillämpningsfasen kommer publiceras längre fram.

Pressmeddelandet från UPC Preparatory Committee återfinns här.

Förbundsdagens protokoll över omröstningen återfinns här (på tyska).

Läs mer om Setterwalls rapportering om Tysklands lagstiftningsarbete för ratificering av UPCA här och här.

Kontakt:

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.