artikel | 13 apr 2016

Utökade möjligheter till förverkande

Responsive image

Regeringen föreslår i en proposition (2015/16:155) ”Utökade möjligheter till förverkande”  vissa ändringar i den straffrättsliga regleringen angående förverkande, vilka syftar till att bringa svensk lag i överensstämmelse med 2014 års EU-direktiv angående frysning och förverkande av hjälpmedel och vinning vid brott i Europeiska unionen (2014/42/EU).

Av särskilt intresse är att mutbrotten (tagande och givande av muta) föreslås kunna ligga till grund för s k utvidgat förverkande, d v s att brottsutbyte kan förverkas även om egendomen inte framstår som utbyte av ett visst brott utan av ”brottslig verksamhet”. Sådant utvidgat förverkande kan för övrigt ske hos bolag, den som medverkat till brott och – i vissa fall –  innehavare av egendom som bedöms utgöra utbyte av brottslig verksamhet. Förverkande kan ske både i form av sakförverkande som i form av värdeförverkande. Det senare innebär att ett värde motsvarande ett bedömt brottsutbyte förverkas. Sådant förverkande innebär därför i realiteten att ett företag kan dömas att betala ett belopp som motsvarar en bedömd vinst av brottslig verksamhet.

Tidigare har endast grova mutbrott kunnat ligga till grund för utvidgat förverkande, medan nu alltså exempelvis ett företag som tjänat pengar på mutor som inte bedöms som grova brott kan drabbas av förverkande utan att det krävs att åklagaren kan visa kopplingen mellan just en viss muta och vinst hos företaget. I propositionen föreslås också att förverkande ska kunna ske i vissa fall där någon fällande dom i brottmålet inte kommer till stånd till följd av att den misstänkte undanhåller sig lagföring, t ex genom att fly.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016,

För företag understryker detta ytterligare vikten av att arbeta systematiskt med regelefterlevnad och internrevision inom företaget.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.