Responsive image

Kenneth Nilsson

Specialist Counsel, Advokat

Profil

Jag arbetar med tre olika områden; finansiering, obestånd och frågor kring offentlig förvaltning (statlig och kommunal).

I mitt arbete ingår att hjälpa bolag när det gäller finansieringsavtal. En annan sak som jag gör är att hjälpa bolag som kanske har en kund som inte kan betala och som riskerar att gå i konkurs eller inleder en rekonstruktion. Ibland kan det handla om att hjälpa bolag som själva har betalningssvårigheter eller som har fått ett krav från en konkursförvaltare. Jag hjälper slutligen bolag i frågor som har med offentlig förvaltning eller regleringar att göra. Det kan vara allt från tillståndsfrågor och tvister med tillsynsmyndighet till tolkning och genomlysning av avancerade regulatoriska krav.

Till medarbetare