artikel | 14 apr 2016

FÅAB-utredningen kommer troligtvis att försenas

Responsive image

Det har nu kommit meddelande om att den s.k. FÅAB-utredningen, vilket är en total översyn av regelverket, troligtvis kommer att försenas. Ett betänkande om nya och stramare 3:12-regler har förväntats komma senast den 1 september 2016. Utredningen om översyn av 3:12-reglerna, Fi 2014:06, har dock begärt förlängning hos regeringen till mitten av november 2016. Enligt uppgift från Finansdepartementet är begäran under beredning och regeringen har ännu inte fattat beslut i frågan. Inom kort kommer det meddelas huruvida utredningstiden förlängs.

Onsdagen den 13 april presenterade Finansdepartementet vårbudgeten för 2016. Sammanfattningsvis meddelas inga större nyheter inom skatteområdet men dock ett antal förslag till mindre förändringar. Av budgeten går även att utläsa att höjda skatter på arbete ser ut att bli en trend.

Från och den 1 augusti 2016 föreslås det bland annat att regleringen av RUT-avdraget ändras på så sätt att det skapas en utökad möjlighet till avdrag för vissa flyttjänster, trädgårdstjänster och IT-tjänster som inte tidigare omfattats av regleringen.

Från och med den 1 januari 2017 föreslås det bland annat,

  • Slopad avdragsrätt för representation vid måltider och annan förtäring samt införande av tak på 300 kronor per person och tillfälle som underlag för avdrag för mervärdesskatt. 
  • Sänkt mervärdesskatt från 25 procent till 12 procent för mindre reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hemtextilier. 
  • Sänkt arbetsgivaravgift i vissa fall för enmansföretagare som nyanställer. Sänkningen genomförs genom att endast ålderspensionsavgift behöver betalas under anställningens första 12 månader. Denna ändringen föreslås vara temporär och inte permanent ändring. 
  • Ny möjlighet till RUT-avdrag för reparation och underhåll av vitvaror.
  • Avdragsförbud för ränteutgifter på vissa efterställda skuldförbindelser för bland annat banker. I förslaget ingår även ett tillägg till koncernbidragsreglerna och en förenkling av underskottsreglerna. 
  • Nytt avdrag för borttagning av vissa utsläppsrätter för bolag som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. 
  • Ändrade regler för värdering av lager av finansiella instrument och förpliktelser vid beskattningsinträde genom fusion och fission. 
  • Sänkt intäktsränta på skattekontot, lägst 0 procent, för att undvika att skattekontot används för sparande.

Inför budgetpropositionen 2017 har det även aviserats att det ska införas en begränsning i uppräkning av den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Tidigare aviserat förslag avsåg en begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen. Det aviserades även att en omsättningsgräns för momsregistrering, för företag som omsätter högst 30 000 kronor per år, ska införas.

Tveka inte att höra av er om ni har några frågor och funderingar med anledning av de förslag som presenteras. Vi kommer särskilt att följa upp utvecklingen avseende FÅAB-utredningen och återkommer så snart besked kommer.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Skatterätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.