artikel / 18 mar 2020

Vad händer när gränsen är stängd?

Responsive image

För att försöka begränsa effekterna av utbrottet av Covid-19 stänger allt fler länder sina gränser. För vissa typer av varor införs även exportrestriktioner. I Sverige omfattas i första hand sjukvårdsmaterial av restriktionerna, medan andra länder gått längre än så.

Dina legala rättigheter om du påverkas av restriktionerna
Om ditt företag påverkas av exportrestriktionerna är det möjligt att det går att åberopa force majeure. Vad som utgör force majeure beror på vad du kommit överens om med din motpart, men i de allra flesta fall utgör nya lagar och förordningar sådana hinder som gör att force majeure kan åberopas. Förbud mot inresa i ett land, eller förbud mot export av vissa produkter, kommer därför i de flesta fall att kunna betraktas som force majeure ur ett avtalsrättsligt perspektiv.

Utgångspunkten är således alltid avtalet du har med din motpart. Om du som köpare eller säljare av en vara eller tjänst inte kan prestera enligt avtalet och det beror på ett hinder som ligger utom din kontroll, bör du alltid granska avtalet för att se om det finns någon force majeure-klausul.

Att söka alternativa lösningar – din skyldighet
Du bör tänka på att force majeure i de allra flesta fall bara kan åberopas om du verkligen inte kan leverera. Om det går att lösa leveranser genom till exempel omlastning eller chaufförsbyte, eller om tjänster kan tillhandahållas på distans, bör du räkna med att du är skyldig att vidta sådana åtgärder – även om de medför en kostnadsökning för dig.

Utgör situationen trots allt force majeure måste du noggrant följa den formalia som krävs enligt avtalet för att kunna göra detta gällande, som till exempel en skriftlig underrättelse till motparten. Det är också din skyldighet att uppmärksamt följa utvecklingen och vara beredd på att kunna leverera igen i enlighet med avtalet när force majeure-situationen upphör.

Har du frågor eller vill veta mer? Välkommen att höra av dig så hjälper vi dig.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

COVID-19 | Coronaviruset, Kommersiella avtal

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.