byrånyhet / 24 aug 2007

Setterwalls växer på skatteområdet – blir ledande i Sverige

Responsive image

Setterwalls får i augusti fyra nya skattejurister på Stockholmskontoret – och blir därmed en av de ledande advokatbyråerna i Sverige på skatterådgivning. De nya medarbetarna tar med sig erfarenheter från förvaltningsdomstolarna, offentliga utredningar inom företagsbeskattning och skattejuridisk rådgivning i den privata sektorn bland annat på advokatbyrå, LRF och Industriförbundet. – Sammanlagt arbetar nu ett femtontal skattejurister på Setterwalls tre kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Rekryteringen innebär att Setterwalls befäster positionen som en av de största advokatbyråerna i Sverige. Setterwalls har haft den starkaste tillväxten de senaste fem åren med fördubblad omsättning och antal anställda.

– Rekryteringarna ger oss en mycket god position att ta ytterligare marknadsandelar framförallt från skattejurister på revisions-firmorna, säger advokat Håkan Fohlin, delägare på Setterwalls.

Setterwalls bistår med skatterådgivning på samtliga områden – t.ex. skatterättsliga frågor i samband med köp och försäljning av företag, omstruktureringar av företag och företagsgrupper, ägar- och förvärvsstrukturer, finansieringsfrågor, etableringar i Sverige och i utlandet. Setterwalls har de senaste åren sett en stark tillväxt för skatterådgivningen. Emine Lundkvist, ansvarig för Setterwalls skattegrupp i Stockholm, ger följande förklaringar till den starkt växande skatterådgivningen:

  • Advokatbyråerna tar allt mer av skatterådgivningen från revisionsbyråerna. Det är delvis en långsiktig förskjutning efter skandalerna som inträffade i efterdyningarna av Enron m.fl. och de efterföljande kraven på åtskillnad av revision och rådgivning.
  • Advokatbyråerna får en större roll som skatterådgivare i komplexa affärer. Den kraftigt ökande aktiviteten inom M&A, ofta med internationella inslag, har gjort att affärsjurister som har en stor andel M&A i verksamheten behöver tillgång till erfaren skattekompetens. Kvalificerad skattekompetens är då en avgörande konkurrensfördel för en advokatbyrå med ambition att vara rådgivare i stora affärer.
  • Sverige har också under de senaste åren genomfört ett antal ändringar i bolagsbeskattning som rör både stora och små företag, från beskattning av holdingbolag till 3:12-regler. Det har ökat efterfrågan på rådgivning även från mindre och medelstora företag.

 

De fyra nya skattejuristerna är:

Olle Stenman, Delägare, Advokat
Domare i förvaltningsdomstol, rättssakkunnig hos JO och i finansdepartementet. Särskild utredare och expert i flera statliga utredningar inom främst företags-beskattningens område. Skattechef i Lantbrukarnas riksförbund. Områdes-ansvarig för direkt beskattning (inkomstbeskattning) på Sveriges Industri-förbund. Författare till handböcker m.m. på skatteområdet. Närmast från Cederquist.

Karl-Johan Grundström, Biträdande jurist
Jur. kand. Lunds universitet, Queen Mary, University of London, Företagsbeskattning, Stockholms universitet, Handläggare vid f.d. Riksskatteverket, 2003, Länsrätten i Stockholms län, 2004-2005, närmast från Cederquist.

Lynda Ondrasek Olofsson, Biträdande jurist
Jur. kand. Stockholms universitet. Länsrätten i Stockholms län, 2003-2005, Kammarrätten i Stockholm, 2005-2006. Även erfarenhet av offentlig upphandling. Närmast från Cederquist.

Helena Löwdell, Biträdande jurist
Jur. kand. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Varbergs tingsrätt 2005-2007. Närmast från Cederquist.

Kontakt:

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.