Responsive image

Verksamhetsområde

Skatterätt

Skattefrågor har en helt avgörande roll inom affärsjuridiken oavsett bransch eller verksamhet. Setterwalls skattegrupp finns i Stockholm, Malmö och Göteborg och har gedigen kunskap och omfattande erfarenhet inom skatterättens alla centrala områden, särskilt skattestrukturer, omstruktureringar och transaktioner samt incitamentsprogram och skatteprocesser.

Erfaret team inom skatterådgivning

Setterwalls biträder med all sorts skatterätt som är relevant inom affärsjuridiken, såsom inkomstskatt, mervärdeskatt, stämpelskatt eller punktskatt, som exempelvis energiskatt. Vi kan hjälpa dig med skatterådgivning i allt från omstruktureringar, företagsöverlåtelser, planering relaterad till fåmansföretag och dess ägare, investeringar, transaktioner i intressegemenskaper, incitamentsprogram och skatteprocesser samt diskussioner med Skatteverket eller Tullverket. Det kan gälla etablering av en bolagsstruktur för avyttring av fastigheter eller rörelsedrivande företag. Eller hur skattefrågor bör beaktas vid ett företagsförvärv eller vid utgivande av teckningsoptioner till en nyrekryterad VD i ett annat land.

Våra skattespecialister driver i stor omfattning ärenden hos Skatteverket, i förvaltningsdomstol eller i Skatterättsnämnden och vi arbetar regelbundet med att förebygga och eliminera skatterättsliga problem och risker vid t ex skatterevision.

Kännetecknande för vår skatteverksamhet är att en övervägande del av våra ärenden rör gränsöverskridande situationer. Vi medverkar även i lagstiftningsarbete och bistår branschorganisationer med remissvar.

Vi ger dig vägledning i samband med bl.a.

Skattestrukturer, omstruktureringar och transaktioner

 • Fastighetstransaktioner
 • Projektutveckling avseende fastigheter
 • Privat och publik M&A
 • Finansiering
 • Skatteoptimering
 • Fåmansföretag
 • Internationell beskattning och gränsöverskridande situationer
 • Due diligence
 • Moms och punktskatter
 • Tull

Incitamentsprogram och ersättningsprogram till management och executives

 • Equitybaserade incitamentsprogram och personaloptioner
 • SINK och expertskatt
 • Internationell beskattning och gränsöverskridande situationer

Skatteprocesser

 • Diskussion och korrespondens med Skatteverket och Tullverket
 • Förhandsbesked
 • Tvist med Skatteverket och Tullverket

Dela kunskap

Vi ordnar regelbundet utbildningar för klienter, håller seminarier och deltar i debatten kring aktuella ämnen inom skatterätten.

Svenska och internationella klienter

Bland våra klienter finns många av landets ledande företag samt ledande internationella företag och koncerner.

 • Skatterätt
  Setterwalls provided timely and pedagogic insight on the Swedish tax effects of a planned complex transaction. The showed deep insight and were able to provide options for better tax efficiency.
  Chambers & Partners Europe
 • Skatterätt
  Setterwalls are always available and fast to respond; we feel prioritised.
  Chambers & Partners Europe
 • Skatterätt
  The Setterwalls team is very hands-on and provides fast, pragmatic and solution-oriented advice. They always provide value for money and excellent attention.
  Legal 500
 • Skatterätt
  Clear understanding of our needs.
  Legal 500
 • Skatterätt
  This practice gives timely and practical advice. Always a pleasure to work with.
  Legal 500
 • Skatterätt
  They give effective and pragmatic advice and always provide timely feedback.
  Chambers Europe
 • Skatterätt
  The firm’s successful track record of representing clients in the Supreme Administrative Court also serves to illustrate the team’s contentious proficiency.
  Legal 500
 • Skatterätt
  All-round knowledge and international network.
  Chambers Europe
 • Skatterätt
  It has been a pleasure to do business with Setterwalls over the years – we get quick responses and a business-oriented approach.
  Chambers Europe
 • Skatterätt
  The firm is well organised and the lawyers are skilled. They are quick in responding and giving service.
  Chambers Europe
 • Skatterätt
  These lawyers are very good at providing advice on complicated tax matters, and explaining the issues in comprehensible terms to people who aren’t tax experts.
  Chambers Europe
 • Skatterätt
  They are very pragmatic and business-oriented.
  Chambers Europe
 • Skatterätt
  They provided excellent and timely advice.
  Chambers Europe
 • Skatterätt
  A quick, agile team with excellent knowledge
  Legal 500